Avsnitt 49: Inflammationsspåret med Sophie Erhardt

I det fyrtionionde avsnittet av podden pratar vi om inflammationsspåret, det hetaste forskningsspåret inom psykiatrisk forskning just nu, med forskaren Sophie Erhardt. Vi pratar om hur forskning har visat att låggradiga inflammationer kan ligga bakom eller påverka olika psykiska sjukdomar såsom schizofreni, psykoser, bipolär sjukdom, depression och olika ångestsjukdomar.

Sophie har bland annat forskat på kynurensyra som är en substans som förknippas med inflammationer och som finns naturligt i hjärnan, men som Sophie har visat finns i förhöjda halter i hjärnan hos patienter som har schizofreni. Vi pratar om vilka biomarkörer man i framtiden kan komma att använda sig av för att diagnosticera olika psykiska sjukdomar, om de nya mediciner som hon tror kommer att dyka upp och hur stigmatiseringen kring psykisk ohälsa påverkas av att sjukdomarna ses som biologiska snarare än inbillade eller ifrågasatta.

Som vanligt får du gärna kommentera avsnittet på Twitter där Christian heter c_dahlstrom och Sophie heter ErhardtSophie. Trevlig lyssning!