Granskning: Förvillaren Thomas Erikson och ”Omgiven av”-böckerna

I december 2019 publicerade jag en granskning av Thomas Erikson, författaren bakom ”Omgiven av idioter” och andra böcker i samma serie, till exempel ”Omgiven av psykopater”. Granskningen bygger på en text ur föreningen Vetenskap och Folkbildnings tidskrift ”Folkvett”. Texten är skriven av föreningens sakkunnige på psykologi, Dan Katz. Dan är legitimerad psykolog och psykoterapeut, och i texten går han själv igenom varför han och föreningen anser att Eriksons framgångar med boken ”Omgiven av idioter” är en av dom största pseudovetenskapliga skandalerna i Sverige dom senaste åren.

För att lyssna på granskningen, gå in på: Patreon.com/sinnessjukt

Granskningen i media

SR P4 Halland: Flera myndigheter köper ”färgsorteringskursen
SR P4 Sjuhärad: Intervju 13 december 2019
SR P4 Göteborg: Miljoner lades på kritiserad kurs: Precis som horoskop
Läkartidningen: Regioner satsar miljoner på ifrågasatt utbildning
Dagens Medicin: Regioner betalar miljoner för ifrågasatta kurser
Dagens Samhälle: Regionerna köper ledarskapskurser om blåa vattumän
Corren: Ett krav att ST-läkarna genomgår utbildningen
SR P1 Studio Ett: Mångmiljonbelopp från svenska kommuner till kritiserad utbildning som delar in folk i färger
Expressen Debatt: ”Låt er inte vilseledas av Thomas Erikson”
Expresssen Debatt: ”Jag vill uppmuntra folk att tänka själva”
Expressen Debatt: ”Din skatt har slösats på ovetenskaplig smörja”

Länkar

Dan Katz text (som granskningen bygger på) finns att läsa här

Magasinet Filters granskning av Thomas Erikson finns att läsa här (betalvägg)

DISC/DISA/Everything DISC och Insights Discovery i offentliga verksamheter

I granskningen redovisar jag även hur DISC (och snarlika modeller som döms ut av de experter jag talat med) har använts i offentliga verksamheter under de senaste åren. Det är sedan tidigare känt (efter Filters granskning) att Thomas Eriksons anlitats av bland andra Skatteverket, Karolinska institutet, Universitets- och högskolerådet, Lunds universitet, Åklagarmyndigheten, Utbildningsdepartementet, Livsmedelsverket och Regeringskansliet. I januari 2019 avslöjade även Sveriges Radio att Umeå kommun hade köpt in föreläsningar med Thomas Erikson till sina chefer för nästan 50 000 kronor.

Dagens Nyheter granskade i januari 2017 personlighetstester som används för att rekrytera medarbetare på svenska myndigheter. Deras granskning visade att av 120 tillfrågade statliga myndigheter använde runt hälften av dem personlighetstester vid nyanställningar. I DN:s text kritiseras personlighetstesterna bland annat av Lennart Sjöberg, professor emeritus vid Handelshögskolan, och Anders Sjöberg, psykolog och forskare vid Stockholms universitet. Granskningen är övergripande och DISC nämns inte uttryckligen, men Anders Sjöberg säger bland annat att ”Tester där du blir en färg eller ett djur är inte seriösa”.

Här nedan berättar jag kort om detta och redovisar fakturor och annan dokumentation som styrker mina påståenden i podden. Vissa fakturor har maskerats något av registratorn som lämnat ut dem till mig.

Polisen

Polismyndigheten har anlitat Thomas Erikson för föreläsningar om DISC vid åtminstone två tillfällen, till en totalt kostnad om 92 767 kronor. Här är fakturorna för de två föreläsningarna/utbildningsdagarna:

Thomas Erikson föreläsning för polisen, fakturor Thomas Erikson föreläsning för polisen, fakturor

I samband med föreläsningen den 4 september 2019 poserar Thomas Erikson framför välkomsttavlan på gamla Polishögskolan på Sörentorp i Stockholm:

Thomas Erikson på Polishögskolan.

Ett par poliser från områdespolisen i Växjö och Alvesta lägger upp en bild från föreläsningen, som är en del av instruktörsutbildningen på polisens nationella förarprogram:

Områdespolisen i Växjö och Alvesta på föreläsning med Thomas Erikson, bild från Instagram

Utöver polisens nationella förarutbildning så uppger två personer på NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, att man har utbildats i något som liknar DISC. Ingen av dem har kvar material från utbildningen men en av dem känner igen DISC-modellens karaktärsuppdelning när jag skickar en bild: ”Jodå, karaktärsegenskaperna på bilden känner jag igen. Jag kan inte komma ihåg mer exakt än att det [utbildningen, Christians anmärkning] var inom spannet 1-2 år sedan.”

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården i Sverige lägger stora summor på DISC-utbildningar varje år, trots att modellen enligt flera experter är pseudovetenskaplig. Efter flera tips från bland annat läkare och annan personal i olika regioner i Sverige kunde jag hitta ett stort antal DISC-utbildningar för allt från ST/AT-läkare, till sjuksköterskor, sjukhusfysiker och tandläkare. De flesta tipsen pekade mot ett och samma konsultbolag, nämligen Move Management (Move D Management AB) som anlitas av Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Västernorrland och Region Östergötland.

I slutet av november begärde jag ut samtliga fakturor som de fyra regionerna fått av Move Management under 2019. Det var mer än 120 fakturor totalt mellan januari och november. Sedan gick jag igenom fakturorna en efter en och kontrollerade dem dessutom med personal från respektive region, för att slå fast vilka fakturor som rörde utbildningar som innehöll DISC-modellen. Det var nästan alla, eller 118 stycken, till ett totalt värde av 11 076 113 kronor som fördelades enligt följande mellan regionerna:

Västra Götalandsregionen: 4 773 992 kronor 
Region Halland: 2 234 442 kronor 
Region Västernorrland: 551 938 kronor 
Region Östergötland: 3 515 741 kronor 

Utöver de dryga elva miljonerna i direkta kostnader för utbildningen, har även personalen som går den full lön under utbildningsdagarna. Läkarutbildningarna, som står för en stor majoritet av kostnaderna, är ofta 6-9 arbetsdagar, där läkaren även ska fylla i en DISC-profil inför utbildningen. Exakt hur mycket lönekostnaderna och regionernas egna administrativa kostnader för utbildningarna uppgår till är omöjligt att säga, men det handlar om ytterligare ett antal miljoner kronor.

En av kurserna som regionerna köpt av Move Management är ledarutbildningen ”ST-LIV” för ST-läkare. Kursen kostar enligt Move Managements hemsida 17 900 kronor plus 8826 kronor i kost och logi (kostnaden och längden på utbildningen varierar dock mellan regionerna av fakturorna och utbildningsmaterialet att döma) och DISC-analysen ”ligger till grund för stora delar av kursens innehåll”:

ST-LIV Move Management

 • Region Östergötland

Region Östergötland är en av de regioner som har utbildningar för läkare och sjuksköterskor som innehåller DISC-analyser. Här är studierektorsutbildningen:

ÖstergötlandStudierektor

Även ledarskapsutbildningen ST-LIV anordnas av Move Management, och innehåller enligt Move Management DISC-verktyget (se deras beskrivning längre ned). Kursen kostar 49 500 kronor:

ÖstergötlandST-LIV

Region Östergötland har totalt mellan 1 januari och 20 november 2019 köpt DISC-baserade utbildningar av Move Management för 3 515 741 kronor fördelat på 26 fakturor som finns att ladda ner här: Fakturor Region Östergötland (Faktura 9255 är en kreditfaktura för den felaktiga fakturan 9180, som rättats till och fakturerats om i faktura 9261).

 • Region Halland

Även Region Halland anlitar Move Management för läkarutbildningar med DISC-modellen. Här är en inbjudan till en av utbildningarna:

RegionHalland

Mellan 1 januari och 20 november 2019 köpte Region Halland in DISC-baserade utbildningar från Move Management för 2 234 442 kronor fördelat på elva fakturor som finns att ladda ner här: Fakturor Region Halland.

 • Region Västernorrland

Region Västernorrland slöt i december 2018 ett avtal med Move Management om utbildningar av ST-läkare med kursen ST-LIV som enligt Move Management alltså bygger på DISC (se längre ned på sidan):

RegionVästernorrland

I november 2019 meddelar regionen att de hittills under året fått en faktura från Move Management på 511 938 kronor:

Faktura Move Management Region Västernorrland

 • Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är den region i granskningen som lagt mest pengar på DISC-utbildningar från Move Management. Mellan 1 januari och 19 november 2019 köpte de in DISC-utbildningar för 4 773 992 kronor från Move Management, enligt regionen själva. Samtliga fakturor från Move Management som regionen själva bekräftat innehåller DISC (eller Everything DISC som Move Managements metod heter och som de själva hävdar skiljer sig från den vanliga DISC-modellen, mer om det nedan) finns här: Fakturor Västra Götalandsregionen. Det är totalt 80 fakturor, jag har gjort en sammanställning i Excel-format som följer med i Zip-filen.

Här är till exempel en inbjudan till AT-läkarutbildningen som innehåller DISC-analyser och anordnas av Move Management:

Västra Götalandsregionens AT-läkarutbildning innehåller DISC-analyser via Move Management

 • Region Stockholm (Södersjukhuset)

Södersjukhuset i Stockholm anordnade under 2016 en DISC-utbildning för en arbetsgrupp, som var en del av det så kallade ”Arbetsmiljölyftet” som bekostades av Stockholms Läns Landsting, som numera heter Region Stockholm (för tydlighetens skull tyder ingenting på att Move Management var kursanordnare):

Södersjukhuset

 • Region Gotland

Region Gotland har under 2018 använt boken ”Omgiven av idioter” och DISC-profiler när de utbildat enhetschefer på särskilda boenden:

Region Gotlands socialnämnd använder DISC

Högskolor och universitet
 • Folkhögskolorna i Region Jönköping

Den 12:e juni 2018 hölls en studiedag för pedagogisk personal på folkhögskolorna i Region Jönköping, där Thomas Erikson fick föreläsa för personalen till en kostnad av 40 605 kronor.

Thomas Erikson Värnamo Folkhögskola

 • Kungliga Tekniska Högskolan

Under våren 2018 anordnades en stor konferens för all administrativ personal på en av KTH:s skolor. Den administrativa chefen för skolan köpte in boken ”Omgiven av idioter” till all administrativ personal på den skolan, runt åttio personer, som obligatorisk läsning inför konferensen. Boken och DISA-modellen användes sedan i en workshop med rollspel där grupper skulle gissa vem som spelade vilken personlighetstyp.

På KTH:s hemsida tipsar även en av deras anställda studentbloggare flera inlägg om ”Omgiven av idioter” och hur hon via Handelsbankens studentprogram har fått chansen att fördjupa sig i vilken färg hon är. De andra studenterna som läser bloggen får rösta om vilken färg de tror att bloggaren ”är”:

 • Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund är ingen myndighet utan ett fackförbund som finansieras av sina medlemmar. Men de representerar över 7000 chefer inom skolväsendet i Sverige, som naturligtvis har stort inflytande på hur den skattefinansierade skolan anordnas. Den 3:e september 2018 anordnade de en temadag för skolledare i Skåne där man anlitat Thomas Erikson för att skolledarna ska lära sig att kommunicera bättre. De kallar Thomas för beteendevetare och skriver bland annat:  ”Thomas Erikson tar hjälp av beteendevetenskap och rykande färsk forskning när han visar hur du smidigt och snabbt kan läsa av människor i din omgivning och effektivt minska på missförstånden. Du får en unik möjlighet att spara både tid och huvudvärk genom att bättre förstå dina medmänniskor, samtidigt som du kraftigt ökar din självinsikt.”

Skolledarna anlitade Thomas Erikson

Skolledarna anlitade Thomas Erikson

Regionledning

Den 12 maj 2017 anordnade Region Kronoberg ett chefsmöte för alla chefer i regionen, där regionledningen fanns med för att svara på frågor från cheferna, innan man tillsammans tittade på Thomas Eriksons föreläsning om DISA-teorin och diskuterade budskapet i smågrupper.

RegionKronobergChefsmöte

För den här föreläsningen betalade man 41 100 kronor.

RegionKronoberg

Försvarsmakten

En person berättar att Fjärde sjöstridsflottiljen i Västerhaninge har haft retorikexperten Elaine Eksvärd som föreläsare ”med temat just ’dela in människor i 4 kategorier enligt färg'” i december 2017. Även militärer från Amfibieregementet närvarade under föreläsningen och en person därifrån bekräftar att Elaine talat om att dela upp människor i olika färger. Elaine har även anlitats av Ledningsregementet i Enköping för tre föreläsningar, där hon också talat om färgerna under en del av sin föreläsning, enligt en person på regementet som jag talat med.

Det visar sig dock att det inte handlar om DISC-modellen, utan en liknande modell som kallas ”Insights Discovery”. I den modellen delar man också in människor i olika färger (eller ”kommunikationsstilar”, språkbruket varierar här med), som representeras av samma färger som DISC-modellen, med skillnaden att de kallas ”HavsBlå, SkogsGrön, SolGul eller EldRöd färgenergi” enligt företaget The Insights Group Limited som säljer produkten i Sverige, men som har sitt huvudsäte i Dundee, Skottland.

Att samma färger används, och representerar liknande karaktärsdrag, kan förklara varför tipsaren blandat ihop DISC och Insights Discovery. En skogsgrön person i Insights Discovery-modellen beskrivs som omtänksam (always caring) och tålmodig (patient nature), medan en grön person enligt DISA/DISC bland annat beskrivs som hjälpsam och tålmodig. En solgul person beskrivs som kommunikativ (communicating) och pratsam (talkative), medan en gul person enligt DISA/DISC beskrivs som utåtrikat och verbal. Bilderna nedan är först en beskrivande bild av Insights Discovery från företagets Instagramkonto, och under den DISC/DISA beskrivet i Thomas Eriksons bok:

insightsInstagram

Elaine och hennes företag Snacka Snyggt AB utelämnar ibland prefixen (till exempel ”röd” och inte ”eldröd”) vilket kan förklara sammanblandningen. Som här på Snacka Snyggts hemsida:

Skärmavbild 2019-12-05 kl. 13.22.48

Och här där Elaine själv beskriver modellen i TV4:s Nyhetsmorgon:

Det är lätt att som tipsaren från Försvarsmakten blanda ihop modellerna. Här är en kommentar på ett av Elaines blogginlägg där någon av hennes läsare också tror att hon skriver om DISC/DISA:

discelaine

Trots att Insights Discovery inte är samma modell som DISC valde jag att nämna den också eftersom den är snarlik, men framför allt eftersom den inte heller är vetenskapligt tillförlitlig enligt de experter jag talat med. Psykologiprofessorn Magnus Lindwall förklarar i min intervju med honom att DISC/DISA och Insights Discovery har mycket gemensamt. Jag frågade bland annat om han anser att även Insights Discovery är jämförbart med horoskop vad gäller vetenskaplig tillförlitlighet (vilket han sagt om DISC/DISA-modellen):

”Ja, det är det ju, så till vida att vad man gör här med både DISC och ’Insight’ är att man säljer en illusion av systematik och förutsägbarhet. Här får du system så du kan säga någonting om människor med systematik. Men problemet är att det finns ju bara slump bakom, det finns ingen anledning att det här ska funka, för det är en dålig modell i botten. Så att där är det ett problem precis som med horoskop: anledningen till att någon tycker att det funkar med horoskop har ju ingenting med horoskopet i sig att göra, utan det har med andra saker att göra. Precis samma som att i den mån DISC och Insights Discovery upplevs fungera så har det inget med den modellen att göra.”

För Elaines tre föreläsningar på Ledningsregementet betalade Försvarsmakten totalt 208 750 kronor enligt följande (priserna nedan är exklusive moms, sammanställningen är gjord av Ledningsregementet, själva fakturorna har jag inte begärt ut i det här fallet eftersom utlämningshanteringen tog för lång tid):

FakturorElaine

Brevet från Move Management

Brevet som Move Managements kommunikationsansvarige Joakim Eklund skickade till mig den 25:e november 2019 finns att läsa i sin helhet här: Brev Move

Meddelandet från Elaine Eksvärd

Här är meddelandet som Elaine Eksvärd skickade till mig den 21:a november 2019:

”Hej Christian,

Fick höra att du hade frågor om jag använda discmodellen i mina föreläsningar och det gör jag inte. Däremot kan jag använda nämna insights discovery – inte som en allmänsanning utan som ett medel för att förstå att man kan prata olika. Annika R Malmberg är den som är en fena på den modellen så vill du ha mer svar på frågor om den så kontakta henne, jag vågar knappt nämna modellen så retorik är mitt ämne. Hör av dig om du skulle ha några fler frågor.

Elaine”

Lipus-certifieringen

De läkarutbildningarna som nämnda regioner köpt av Move Management är Lipus-granskade. Granskningen innebär enligt Lipus själva ”både konkurrensfördelar och höjer kvaliteten på utbildningen”.

Lipus står för ”Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården” och ägs av Sveriges Läkarförbund. De skriver på sin hemsida att de är ”ledande i Sverige inom extern granskning av AT- och ST-utbildningar samt certifiering av kurser för läkare”.

Här är delar av Move Managements ST-liv-utbildning som den ser ut i Lipus-katalogen (hämtad 5 december 2019 på den här länken: https://www.lipus.se/kurs/ledarskap-kommunikation-organisation-mangfald-jamlikhet-och-etik-for-st-lakare-st-liv/). Notera att man flera gånger skriver ”DISC” och inte ”Everything DISC” (vilket man gör på ett stort antal andra ställen, i fakturor och utbildningsmaterial), trots att man i brevet till mig var noga med att poängtera skillnaden:

LipusDISC

DiSCMikael

Källor för ljudklipp

Klippen i granskningen kommer från följande källor:

 • SelmaStories: ”Mia Törnblom om att ta plats med ansvar och generositet” (Youtube)
 • SelmaStories: ”Thomas Erikson: ’Din färg säger allting'”
 • Omgiven av Thomas Erikson avsnitt 1: Jeanette Höglund (podcast)
 • Akademiska Föreningen i Lund: Studentafton med Thomas Erikson (podcast)
 • SVT:s väderleksprognos 2008-11-28 (Youtube)
 • Inspiration of Life – ThereseElisabeth: Lär dig tolka tarot på 10 minuter (Youtube)
 • Rikedomspodden ”#40: Podd-intervju med Thomas Erikson”
 • HoiTv: ”Thomas Erikson – Omgiven av idioter” (Youtube)
 • Utvik & Böcker: ”#12 Thomas Erikson – Vi är omgivna av idioter” (Podcast)
 • SR P4 Extra torsdag 31 januari 2019 (radio/podcast)
 • Bokmässepodden: ”Thomas Erikson ” (podcast)
 • Nyhetsmorgon (TV4): Så överlever du semestern med släkten – färgen kan avgöra… (Youtube)
 • Nyhetsmorgon (TV4): Steffo får bekänna färg: ”Det här var ju asbra!”
 • Fråga Doktorn (SVT) måndag 5 februari 2019
 • Wonder Woman Opening and Closing Credits and Theme Song (Youtube)
 • AdamLive (TV3) torsdag 15 september 2011
 • Storytel: ”Thomas Erikson – Omgiven av psykopater” (Youtube)
 • Framgångspodden: ”146. Thomas Erikson, Omgiven av idioter”
 • Schizofreniförbundet: ”Nedskärningar i psykiatrin” (Youtube)

Ljudeffekter och musik kommer från: https://www.zapsplat.com