Granskningen av Soki Choi och ”Kimchi och kombucha”

Mellan augusti 2018 och februari 2019 genomförde jag en vetenskaplig granskning av boken ”Kimchi och Kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna” som är skriven av Soki Choi. Här publicerar jag material som inte fick plats i podden.

För att lyssna på granskningen, gå in på: Patreon.com/sinnessjukt

Granskningen i media

Expressen: Massiv kritik mot bästsäljande hälsobok
Dagens Nyheter: Forskare sågar populär bok om tarmbakterier
TV4 Efter Fem: Självhjälpsböcker kritiseras
Medierna i P1: Faktagranskning av hälsoböcker inte självklart
Dagens Medicin: Bonnier Fakta och SVTs ”Fråga Doktorn” sprider villfarelser kring psykisk ohälsa
Dagens Medicin: Soki Choi och Bonnier Fakta sidsteppar sig förbi kritiken
Mediavärlden (Isobel Hadley-Kamptz): Så blir medierna språkrör för antimedicinsk propaganda
Läkartidningen: Forskare kritiserar populär hälsobok
Sjukhusläkaren: Forskare riktar skarp kritik mot populär bok
Läkemedelsvärlden: Vilseledande pseudovetenskap om tarmbakterier och psykisk ohälsa
Vårdfokus: Psykisk ohälsa botas inte av kimchi
Special Nest: Bästsäljande bok om bakterier och psykisk hälsa ifrågasätts
Mediavärlden: Följdfrågor och fördjupad kontext om forskning hade varit önskvärt
Dagens Samhälle: Fattigdom och kommunism skyddar mot allergi 
Norra Skåne: Bokförlagens ansvar för desinformation
Livsmedelsföretagen: Rytter rättar storsäljaren Kimchi och kombucha
Tyngre Rubriker: Granskningen av Soki Choi och boken Kimchi och Kombucha
Ångestpodden: Avsnitt 214

Sokis presentation på Sokichoi.com

Efter min granskning har Soki ändrat sin presentation av sig själv på sokichoi.com. Så här såg presentationen ut före:

Version 2

Så här såg den ut ett par dagar efter:

Soki efter

Cecilia Viklund, förläggare på Bonnier Fakta

I granskningen intervjuar jag bokens förläggare Cecilia Viklund. Här nedan kan du lyssna på den intervjun helt oredigerad.

Mina frågor till Soki

I samband med poddens vetenskapliga granskning av boken ”Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna” lovade jag författaren Soki Choi att publicera hennes mejlsvar på mina frågor i oredigerad form här på sinnessjukt.se. Läs mina frågor och Sokis svar här nedan.

(Uppdatering 14 februari: Soki har avböjt att svara på frågorna med motiveringen: ”Hej Christian, Jag har bestämt mig för att lyssna på din podd först och besvara ev frågor därefter. Hälsar, Soki”)

Du kallar dig för “Doktor Choi” i boken, tror du det finns en risk att läsarna kan missledas att tro att du har någon slags medicinsk utbildning, och att det du säger/skriver därmed får en medicinsk tyngd som det faktiskt inte ska ha?

Läkarförbundet är väldigt kritiska till att du kallar dig för doktor, de säger att du agerar moraliskt fel och missledande i och med att boken har rent medicinska spörsmål. Vad tänker du om det?

Du ger ofta råd till svårt sjuka människor, exempelvis cancerpatienter, i boken och i intervjuer, känner du att du har tillräckligt med medicinsk kunskap för att göra det?

Sjuka människor har ofta ett stort behov av hopp och bot, saker och ting kan lätt misstolkas och övertolkas, exempelvis skulle de som lyssnar till dig kunna tro att de kan bli friskare av att äta den mat du förespråkar. Tror du att de kan bli friskare, eller om du inte tror att dina tips kan göra dem friskare: varför ger du råden?

I flera intervjuer (P5 Stockholm, Efter Tio, Nyhetsmorgon m.fl.) har journalisten som intervjuat dig felaktigt trott att du forskat på något av ämnena i boken. Hade ni kunnat vara tydligare med detta i boken, för att undvika missuppfattningar, tycker du?

Boken handlar om psykisk ohälsa, men bara ett av kapitlen är faktagranskat av en person med psykiatrisk utbildning. Flera av faktagranskarna blev förvånade när jag sa att de står angivna som faktagranskare. Flera av dem beskriver också att de aldrig fått någon feedback på sina anmärkningar på texten. Tycker du själv att faktagranskningen har varit adekvat?

När du ringde mig i höstas sa du att förlaget inte har mediatränat dig och att det är därför du sagt saker i tv som kanske varit för spetsiga, vilket jag hört att du även sagt till en annan person som ifrågasatt dig efter en annan tv-intervju, den gången i Malou Efter Tio. Vilka saker kan du så här i efterhand önska att du uttryckt på ett annat sätt?

Du säger i flera intervjuer att du har forskat på Harvard, men det finns inga vetenskapliga artiklar med ditt namn på från Harvard, jag har också ringt till Harvard och de finner inte dig i deras forskarregister utan menar att du varit där som student. Hur förhåller det sig?

Om du verkligen har forskat där: för vilken handledare och i vilken forskningsgrupp?

Du skriver i boken och uppger i flera intervjuer att kombucha kommer från Sydkorea. De forskare jag talat med menar att ingen vet varifrån kombucha egentligen härstammar. Av de åtta kombucha-studier du själv hänvisar till uppger fyra inget ursprungsland, en uppger Kina, en Japan och två ”orienten”, men ingen anger vad jag kan se Sydkorea. Du skriver också att Dr Kombu botade kejsar Ingiyo 220 år före kristus, men Ingiyo föddes mer än sex hundra år senare enligt det japanska kejsarhusets officiella uppgifter. Jag har även varit i kontakt med experter på Östasiatiska museet i Stockholm och på Koreanska institutionen på SU som menar att kombucha inte är sydkoreanskt och att det, till skillnad från kimchi, inte tillhör det koreanska köket överhuvudtaget. Hur kan du vara så säker på att kombucha är sydkoreanskt?

Du skriver i boken att Korea är ”landet med längst livslängd” och säger i flera intervjuer att Sydkorea har gått om Japan som det land där man lever längst i världen. Jag har talat med Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd på SCB som säger att detta inte stämmer. OECD, WHO och FN listar alla Japan som landet där folk har högst förväntad livslängd, och Sydkorea är som bäst nia på deras respektive listor. Handläggaren på SCB menade man inte kan dra en sådan slutsats utifrån den studien du hänvisar till, som enligt honom bara är en gissning om hur det kan komma att se ut i framtiden (2030). Han menar att den typen av studier är helt opålitliga eftersom de nästan alltid visar olika länder, och jag ser ju att forskarna själva i studien understryker att deras prognosmodeller är förknippade med stor osäkerhet. På vilken grund gör du en annan bedömning? Kan det vara så att din bedömning råkar passar bra i din bok?

Jag har ju intervjuat en rad ledande forskare på de olika områdena i boken, och de anser att du helt har missförstått forskningen på området. Tror du att det finns en möjlighet att anledningen till att så många sakkunniga uttrycker så skarp kritik kan vara att du faktiskt uttrycker sig på ett olämpligt sätt, har helt fel eller har missförstått?

Riksförbundet för social och mental hälsa, som representerar 8000 medlemmar via 130 lokalföreningar i landet, säger att den här boken är vilseledande och den till och med kan leda till att människor tar livet av sig. Vad tänker du om det?

Kvinnan som tipsade mig om intervju med dig och ville att jag skulle granska boken, uppfattade att du talade nedlåtande om hennes mediciner, genom att säga saker som att “var tionde svensk knaprar mediciner”. Jag har intervjuat henne till podden och hon tyckte att du gav sken av att det gick bra att sluta ta sina mediciner och börja äta mjölksyrabakterier i a-fil och syrade grönsaker. Flera tittare anmälde programmet till Granskningsnämnden med samma invändningar (se citat nedan). Varför tror du att de uppfattade det så? Kan du så här i efterhand önska att du uttryckt dig på ett annat sätt?

Ur anmälan till Granskningsnämnden:

“En anmälare anser att programledaren tog ställning mot användningen av så kallade SSRI-preparat. Anmälaren är kritisk till att antidepressiva mediciner benämndes som ”uppåttjack”. Psykisk ohälsa är historiskt och än i dag oerhört stigmatiserande. En annan anmälare anser att pseudovetenskapliga och direkt skadliga påståenden spreds oemotsagt om att mjölksyrebakterier skulle ha samma effekt som antidepressiva läkemedel.”

Hippokrates-citatet du använder i boken, “låt maten bli din medicin och medicinen din mat” kommer inte från Hippokrates, enligt två forskare som analyserat de hippokratiska texterna. Jag har intervjuat en av forskarna, Diana Cardenas på universitetet i Bogotá, som tillsammans med en professor i antik grekiska har falsifierat citatet. Hon menar att det är kännetecknande för bra forskning att man alltid går till originalkällan. Du sa till mig i telefon att du “dubbel- och trippelkollat” vartenda påstående i boken, men det tog bokstavligen en minut för mig att hitta Dianas studie och andra källor som visar hur man kan veta att citatet är falskt. Hur kommer det sig?

Du säger i Lungcancerpodden att djurstudier visar att mjölksyrabakterier har lika bra eller till och med bättre effekt som antidepressiva mediciner, och att de kliniska studier som gjorts på människor validerar detta. Men den största meta-studien som gjorts hittills (Ng, Qin Xiang, et al. ”A meta-analysis of the use of probiotics to alleviate depressive symptoms.” Journal of affective disorders 228 (2018): 13-19.) visar tvärtom inga signifikanta förbättringar av mjölksyrabakterier. Kan man i dagsläget verkligen säga att människostudier validerar att mjölksyrabakterier är lika bra eller bättre än antidepressiva läkemedel?

I samband med att boken lanserades startade du ett företag som ska sälja kombucha. Kan det påverka dig i din bedömning av forskningsläget tror du, eller när du rekommenderar bakterierik mat mot sjukdomar?