Uppföljning ”Omgiven av idioter”/DISC

Bakgrund

Under 2019 publicerade jag en granskning av hur svenska myndigheter anlitat författaren Thomas Erikson (”Omgiven av idioter”) och andra konsulter för att utbilda personal i den så kallade DISC-metoden. Det är en pseudovetenskaplig personlighetsmodell där man delar in människor i fyra färger: blå, röd, grön och gul (man tänker sig att en gul person är på ett visst sätt, en grön på ett annat, osv.) Granskningen byggde på en text ur föreningen Vetenskap och Folkbildnings tidskrift ”Folkvett”. Texten är skriven av föreningens sakkunnige på psykologi, Dan Katz. Dan är legitimerad psykolog och psykoterapeut, och i texten går han själv igenom varför han och föreningen anser att Eriksons framgångar med boken ”Omgiven av idioter” är en av dom största pseudovetenskapliga skandalerna i Sverige dom senaste åren.

Det finns gott om kritik mot modellen bland forskare. I korthet kan man säga att modellen inte bara helt saknar vetenskapligt stöd, det finns tvärtom mycket som talar för att den är helt felaktig. I granskningen (som finns att lyssna på här, Patreon-medlemskap krävs) berättade professor Magnus Lindwall och psykologen och doktoranden Robin Fondberg att modellen är lika tillförlitlig som horoskop eller att bara gissa om människors personlighet utifrån deras hårfärg. Ett annat exempel på kritiker är professor Bo Melin, som har sagt att det är rent trams och att ”Naiviteten kring de här testerna gör mig upprörd. Förutom att det vetenskapliga underlaget är noll och intet, så kan resultatet påverka hur människor ser på sig själva och varandra. Om någon anses vara ’en blå person’ finns den uppenbara risken för att den personen därefter blir sedd genom de glasögonen, där endast ’det blåa’ skiner igenom och inte alla andra sidor.”

Bland myndigheterna som hade utbildat i DISC eller snarlika modeller fanns flera regioner (som utbildade AT- och ST-läkare i DISC), Försvarsmakten, Polisen, olika högskolor, och så vidare. Efter min granskning utsågs de fyra regioner som utbildat sina läkare i DISC till ”Årets förvillare” av föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Under åren sedan dess har jag ibland fått tips om att myndigheter och företag fortfarande använder sig av DISC, trots all negativ uppmärksamhet. Jag var nämligen inte först med att göra en uppmärksammad granskning av Thomas Erikson och metoden i sig, till exempel var psykologen Jonas Hjalmar Blom och magasinet Filter före mig. Även Dagens Nyheter hade gjort en mer allmän granskning av personlighetstester inom offentlig sektor.

Uppföljningen

2023 fick jag höra om två myndigheter som skulle ha använt sig av DISC. Bland annat skulle en av landets länsstyrelser ha utbildat sina högsta chefer i metoden, vilket lät extra uppseendeväckande eftersom länsstyrelsen är ytterst ansvarig för det civila försvaret. Kunde det verkligen stämma att de, under ”det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget” som statsminister Ulf Kristersson uttryckt det, utbildade i DISC? Jag fick även höra att ST-läkare i Region Stockholm utbildades i DISC-metoden (hoppa till Region Stockholm-granskningen)

Länsstyrelsen – en kartläggning

Till en början visste jag inte vilken av landets 21 länsstyrelser som hade utbildat sina högsta chefer i DISC (eller om uppgiften alls stämde). Därför mejlade jag presstjänsten på landets samtliga länsstyrelser och frågade om de använt sig av DISC i ledarskapsutbildning under det senaste året.

Alla svarade nej. Länsstyrelsen Örebro svarade visserligen att de använt sig DISC, men inte inom chefsutbildningar. Presschefen Sten Renglin skrev: ”Svaret är att en av våra avdelningar (vi har fyra) vid nåt tillfälle har gjort detta, nämligen landsbygdsavdelningen. Dock inte vid chefsutbildningar, men däremot vid rekryteringar.” Han bifogade även fakturan för detta. Klicka på fakturan för att förstora den.

Hursomhelst var uppgiften jag fått alltså att det var inom chefsutbildningar för länsstyrelsens högsta chefer som DISC-utbildning skett. Jag undersökte saken närmare och fick till sist en trovärdig uppgift om att det var Länsstyrelsen Västerbotten saken gällde. Innan dess jag hade jag ju hört av mig till Länsstyrelsen Västerbottens presstjänst, det var 1 november (detta var alltså då jag mejlade samtliga länsstyrelser).

Mejl till Jörgen Boman, kommunikationschef Länsstyrelsen Västerbotten 01.11.2023 10:10

Hej!

Jag heter Christian Dahlström och är journalist. Jag jobbar just nu med ett reportage där jag undersöker om länsstyrelser i Sverige använder sig av så kallade DISC-analyser i sina chefsutbildningar. Det är vanligt att sådana analyser, där man testar personalen och delar in dem i fyra olika färger (gul, röd, blå eller grön), ingår i olika ledarskapsutbildningar. Jag undrar följande:

1. Har era chefsutbildningar under det senaste året innehållit inslag av DISC-analyser eller liknande personlighetstester där man delar upp personalen i färger efter deras personlighet?

2. Vilket företag har ni köpt in utbildningen från?

3. Var begär jag ut fakturor för dessa utbildningar?

Eftersom jag har en deadline i nästa vecka att förhålla mig till påminner jag om det lagstadgade skyndsamhetskravet för offentliga handlingar: https://www.allmanhandling.se/skyndsamhetskravet/

Vänliga hälsningar/kind regards,

Christian Dahlström

Freelance journalist

Svar 02.11.2023 19:40

Hej Christian! 

Här kommer svaren på dina frågor: 

1. Har era chefsutbildningar under det senaste året innehållit inslag av DISC-analyser eller liknande personlighetstester där man delar upp personalen i färger efter deras personlighet?

Nej
 
2. Vilket företag har ni köpt in utbildningen från?

Inget, pga svar i fråga 1

3. Var begär jag ut fakturor för dessa utbildningar?

Vi har inga sådana. 

Med vänlig hälsning,

Jörgen Boman 

När jag sedan fått en trovärdig uppgift om att det var Länsstyrelsen Västerbotten som utbildade sina chefer i DISC hörde jag därför av mig till dem igen, denna gång till deras HR-chef Stefan Lööf:

Mejl till Stefan Lööf, HR-chef Länsstyrelsen Västerbotten 24.11.2023 13:56


Hej Stefan!

Jag heter Christian Dahlström och är frilansjournalist. Jag håller på att undersöka vilka länsstyrelser i landet som använder sig av den så kallade DISC-modellen i sina chefsutbildningar. Jag hörde av mig till er presstjänst nyligen och frågade om det förekom på länsstyrelsen i Västerbotten, men fick då svaret att så inte var fallet.

Jag behöver dock dubbelkolla detta med dig, och understryka att frågan även gäller externa utbildningar som ni skickar era chefer på. DISC förekommer i en massa olika utföranden, gemensamt är att de undersöker personlighet eller så kallade ”beteendestilar” och grupperar dessa i fyra färger: röd, gul, blå eller grön. Eftersom du arbetar med HR misstänker jag att du känner till de här testerna och att de är hårt kritiserade av forskare, därför är det viktigt att uppgifterna jag får nu är korrekta, så om du är osäker på om era chefer har genomgått sådana utbildningar/tester så vill jag att du undersöker saken närmare och återkommer snarast. 

Vänliga hälsningar/kind regards,
Christian Dahlström
Freelance journalist

Svar 27.11.2023 10:23

Hej Christian,

Jag kan bekräfta att vi inte använder oss av dessa tester.

För ca 10 år sedan gjorde vi dock ett liknande test för chefsgruppen en gång i samband med en verksamhetsplanering, men har inte gjort någonting liknande sedan dess.

————————————————

Med vänlig hälsning

Stefan Lööf

HR-chef

Länsstyrelsen Västerbotten

Detta gjorde mig förbryllad, men jag bestämde mig för att ställa en kontrollfråga. Min uppgift gjorde gällande att utbildningarna hade skett utanför Västerbotten (vilket också var skälet till att jag tryckte på att jag undrade om externa utbildningar). Jag bad därför Stefan att lista alla ledarskapsutbildningar som skett på extern ort under 2023.

Mejl 04.12.2023 14:28

Hej Stefan!

Vad bra, tack för svar!

Vidare vill jag veta vilka ledarskapsutbildningar era chefer har gått under 2023, och som skett utanför Västerbotten. Jag vill veta vilket företag som anordnat, när och på vilken ort.

Vänliga hälsningar/kind regards,
Christian Dahlström
Freelance journalist

Svar 13.12.2023 11:28

Hej Christian,

När det gäller renodlade ledarskapsutbildningar så är det enbart följande som några av våra chefer gått på:
Arbetsmiljödiplomering, Umeå, Previa, mars

Kompetensbaserad rekrytering fördjupning, Umeå, Wise group, september

Ny i staten, Arbetsgivarverket, digitalt, november

UGL, Re Zon AB, Stockholm, november

————————————————

Med vänlig hälsning

Stefan Lööf

HR-chef

Länsstyrelsen Västerbotten

Ingen av dessa fyra utbildningar innehåller DISC och matchade inte heller de uppgifter jag fått. Jag behövde hitta ett sätt att belägga att utbildningarna verkligen hade ägt rum. Jag kontaktade därför Länsstyrelsen Västerbottens ekonomifunktion och begärde ut fakturor och reseräkningar. Först gav detta ingenting men till sist fick jag tag på ett par intressanta fakturor, bland annat den här:

Den här ledarskapsutbildningen hade Stefan inte nämnt. Jag gick därför in på arrangören Framfot AB:s hemsida och tittade närmare på kursen, där det framgår att den bygger på DISC-metoden:

Eftersom fakturorna var maskade kunde jag dock inte veta att utbildningen gällde chefer. Jag begärde därför ut fakturorna omaskade, samt fakturor från samma bolag under den senaste femårsperioden, för att se ifall man använt sig av de här kurserna under en längre period (senare begärde jag även för de fem åren innan dess, som dock inte innehöll några fakturor).

Mejl till ekonomiavdelningen på Länsstyrelsen Västerbotten 18.12.2023 13:31

Hej,

Jag skulle vidare vilja begära ut alla fakturor ni fått från Framfot AB under perioden 2019-2023.

Jag vill ha fakturorna utan maskning av ”köparens kontakt” och ”beställarreferens”. Om den begäran avslås vill jag ha en beslutsmotivering samt besvärshänvisning. 


Vänliga hälsningar/kind regards,
Christian Dahlström
Freelance journalist

Nu fick jag fyra omaskade fakturor där det framgår att man använt sig av den här DISC-utbildningen sedan 2021. Fyra höga chefer i Länsstyrelsen hade gått den: säkerhetschefen Barbro Walleij (som nyligen bytt jobb till säkerhetskoordinator på Folkhälsomyndigheten), biträdande beredskapsdirektören Lina Andersson, djurskyddssamordnaren Fredrik Nilsson (kursen genomfördes senare än datumet på fakturan, den 2-3 november i Stockholm, vilket framgår av annan mejlkorrespondens) och biträdande chef landsbygd, Eva Forssell. Klicka på fakturorna för att förstora dem.

Kostnaderna för kursen var för de två senaste omgångarna 21 125 kronor styck. Inklusive resekostnader (taxi, flyg, flygbuss och hotell i Göteborg respektive Stockholm) uppgick den totala kostnaden per chef och kurstillfälle till knappt 30 000 kronor. Detta är dock inte inräknat chefernas lön under de här dagarna.

Jag begärde ut all mejlkorrespondens mellan cheferna (samt ett antal andra anställda inom ex HR) och företaget Framfot AB. Där framgår bland annat att cheferna har fått inloggning till en portal inför kurserna, där de fått göra DISC-test på sig själva. Testerna genererar sedan en DISC-profil som de uppmanas vika dubbelt och laminera.

I poddavsnittet där jag och professor Magnus Lindwall pratar om Länsstyrelsen Västerbotten intervjuar jag deras HR-chef Stefan Lööf om varför de har använt DISC för att utbilda sina högsta chefer. Kände han till detta? Är det rimligt att utbilda säkerhetschef och biträdande beredskapschef i DISC i tider av krig och osäkert säkerhetsläge? Är det försvarbart att lägga pengar på pseudovetenskap när offentlig sektor är under stor ekonomisk press i tider av inflation?

Sankt Görans sjukhus/Region Stockholm

Under min ursprungliga granskning 2019 upptäckte jag att DISC var ett inslag på läkarutbildningar i fyra regioner (Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Västernorrland och Region Östergötland). Totalt rörde det sig om kostnader på över 11 miljoner kronor för dessa utbildningar, trots att metoden alltså sägs vara lika tillförlitlig som horoskop.

Det här väckte stor uppmärksamhet, inte bara i större mediekanaler (SVT, SR, Expressen m.fl.) utan även i branschpressen (Läkartidningen, Dagens Medicin m.fl.) Redan innan granskningen hade ju många läst tidigare granskningar och kände till att metoden var pseudovetenskaplig. En rad läkare från de berörda regionerna hörde därför av sig och tipsade mig om att de också fått gå de här utbildningarna. Vissa hade även ifrågasatt föreläsarna, men utbildningarna fortsatte ges.

All den här negativa uppmärksamheten, inte minst i vårdkretsar, gjorde att jag blev överraskad när jag fick höra att man hade använt sig av DISC i ST-läkarutbildningen i Region Stockholm under en utbildningsdag på Sankt Görans sjukhus. Jag fick uppgifter om detta från flera håll, och fick dessutom höra att föreläsarna blev ”kraftigt ifrågasatta”. Utbildningen var en regionövergripande ST-dag för ST-läkare i urologi.

I poddavsnittet där jag och professor Magnus Lindwall pratar om den här utbildningen i Region Stockholm, försöker jag få svar från Sankt Görans sjukhus. Katarina Hallén Grufman är ST-studierektor och överläkare på Sankt Görans sjukhus, och var den som bjöd in till utbildningsdagen. När jag ringde henne vill hon inte svara på frågorna på telefon utan istället svara på mejl. När hon fick frågorna hänvisade hon dem istället till sjukhusets kommunikationsavdelning. Dessa var frågorna:

Frågor till Katarina Hallén Grufman, ST-studierektor och överläkare på Capio Sankt Göran 10.01.2024 15:01

Kände du till på förhand att föreläsarna skulle prata om DISC?

Kände du till kritiken mot DISC (innan detta tillfälle)?

Använder ni DISC i alla era ST-läkarutbildningar, eller är det bara urologins ST-utbildning som gör det?

Du menar att modellen bara ”berördes” under dagen, men om modellen är ovetenskaplig (och möjligen även kan ställa till skada om man får tro Bo Melin), varför utbildar ni i den överhuvudtaget?

Som du så klart känner till ska vårdpersonal enligt lag utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Borde inte det gälla ledarskapsutbildningar för läkare också? Tycker du att DISC uppfyller det kravet?

Regionen och vården i landet i stort är under väldigt hård ekonomisk press, Karolinska sa upp 450 personer nyligen exempelvis. Fem av sju universitetssjukhus har till och med infört fortbildningsstopp. Är det inte konstigt att ni lägger resurser på sådant här i det läget, tycker du?

Du sade på telefon att jag borde prata med de som föreläste, men du som ST-studierektor är ansvarig för ST-utbildningen. Därför undrar jag ifall DISC även fortsatt kommer att vara en del av ST-läkarnas utbildning? Om svaret är ja, varför?

Anders Persson på Sankt Görans kommunikationsavdelning svarade så här:

Svar från Anders Persson 16.01.2024 14:55

Hej, Katarina Hallén Grufman har bett mig skicka ett kort svar kring dina frågor om användningen av DISC i samband med ST-utbildning.

”Som en liten del i ST-utbildning i urologi hösten 2023 hade vi en förmiddag med fokus på kommunikation och samarbete (utifrån delmål a1, Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik). Ett moment i denna var en timmes övning med DISC-verktyget i syfte att utveckla samarbetet i grupper. Vi lyfte särskilt fram att DISC inte är ett evidensbaserat verktyg, utan vi använder det som ett diskussionsunderlag. Momentet hölls av en intern föreläsare, och medförde inga merkostnader.”

Vi skulle vilja veta vilka citat från Katarina som kommer att användas i podd-avsnittet.

Med vänlig hälsning
_____________________
Anders Persson
Informatör
Kommunikationsavdelningen

Den sista meningen syftar på att Katarina inte ville att jag skulle spela upp vårt telefonsamtal i podden, vilket jag därför inte gör. Eftersom Katarina lämnade de flesta av mina frågor obesvarade bad jag än en gång om svar:

Mejl till Anders Persson 16.01.2024 19:05

Hej Anders!

Jag har redan svarat Katarina att jag inte kommer att spela upp vårt samtal eftersom hon inte önskade det, men det här meddelandet från henne svarar tyvärr inte på mina frågor (se nedan om du inte redan känner till dem) Jag tycker det vore synd om de frågorna inte fick något svar! Dessutom tänker jag att den här verksamheten borde lyda under offentlighetsprincipen, hur motiverar du att ni inte vill svara på dem? Jag behöver som sagt svar senast imorgon onsdag. Tack på förhand Anders!

Mina frågor:

Kände du till på förhand att föreläsarna skulle prata om DISC?

Kände du till kritiken mot DISC (innan detta tillfälle)?

Använder ni DISC i alla era ST-läkarutbildningar, eller är det bara urologins ST-utbildning som gör det?

Du menar att modellen bara ”berördes” under dagen, men om modellen är ovetenskaplig (och möjligen även kan ställa till skada om man får tro Bo Melin), varför utbildar ni i den överhuvudtaget?

Som du så klart känner till ska vårdpersonal enligt lag utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Borde inte det gälla ledarskapsutbildningar för läkare också? Tycker du att DISC uppfyller det kravet?

Regionen och vården i landet i stort är under väldigt hård ekonomisk press, Karolinska sa upp 450 personer nyligen exempelvis. Fem av sju universitetssjukhus har till och med infört fortbildningsstopp. Är det inte konstigt att ni lägger resurser på sådant här i det läget, tycker du?

Du sade på telefon att jag borde prata med de som föreläste, men du som ST-studierektor är ansvarig för ST-utbildningen. Därför undrar jag ifall DISC även fortsatt kommer att vara en del av ST-läkarnas utbildning? Om svaret är ja, varför?


Vänliga hälsningar/kind regards,
Christian Dahlström
Freelance journalist

Enligt Anders Persson vill sjukhuset inte uttala sig mer än så här. Till exempel vill man alltså inte svara på huruvida man använder DISC i alla sina ST-läkarutbildningar, eller om man tänker fortsätta med det även framöver, trots att man vet att metoden saknar vetenskapligt stöd.

Svar från Anders Persson 17.01.2024 09:21

Hej och tack för informationen.

Svaret du fick i senaste mailet är de fakta vi har att ge i ärendet. Som privat företag så omfattas vi inte av offentlighetsprincipen.

Med vänlig hälsning Anders
_____________________
Anders Persson
Informatör
Kommunikationsavdelningen

Utbildningen på Sankt Göran utfördes av sjukhusets egen HR-avdelning, så det fanns inga fakturor att begära ut. Men kostnaden för utbildningen består inte minst av personalkostnader för alla läkarna och HR-personer, men även lokalkostnader, fika och lunch (som ingick).

I poddavsnittet där jag och professor Magnus Lindwall pratar om Region Stockholm (som enbart är tillgängligt för Patreon-medlemmar) berättar Magnus vad han tycker om Katarinas argument för att använda DISC. Är det rimligt att utbilda i DISC när vårdens resurser i Region Stockholm är så knappa att man säger upp medarbetare och drar in fruktkorgar? Går det att motivera att man utbildar i DISC när fem av sju universitetssjukhus stryper fortbildningen för sin personal?