Avsnitt 19: Deep Brain Stimulation med Matilda Naesström

I det nittonde avsnittet av Sinnessjukt pratar vi om metoden Deep Brain Stimulation, som kanske bäst kan beskrivas som en slags pacemaker för hjärnan. Till min hjälp har jag läkaren och doktoranden Matilda Naesström, som arbetar och forskar i Umeå. Sedan 2010 pågår en studie vid Psykiatriska kliniken & Neurocentrum i Umeå för DBS vid tvångssyndrom och depression, och de har hittills erfarenheter från en handfull patienter som har fått Deep Brain Stimulation.

Under ett besök i Stockholm i maj lyckades jag och Matilda hitta tid för en lång och intressant intervju. Vi pratar om fördelarna och riskerna med DBS, vilka biverkningarna är och när man rekommenderar att använda DBS mot olika former av depressioner, rörelsesjukdomar och tvångssyndrom. Hon berättar även hur själva operationen går till och vilka områden i hjärnan som man fäster elektroderna vid och varför.