Avsnitt 182: Dokument: Beckomberga sjukhus (smakprov del 3)

 

*** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***

I det hundraåttioandra avsnittet av podden är det dags för den sista delen av dokumentären om Beckomberga sjukhus. Del 3 handlar om nedläggningen av Beckomberga.

Skillnaderna mellan kroppssjukvård och psykvård suddades ut allt mer under 1900-talets mitt. Bland annat öppnade psykiatrikliniken på Sankt Görans sjukhus 1961, och förutom att psykiatrin flyttade in till kroppssjukvården var tanken att även det motsatta skulle ske. Länge förutsattes att Beckomberga sjukhus skulle bli ett komplett sjukhus även för kroppssjuka.

Beckomberga byggdes ut allt mer, även om antalet patienter minskade konstant från 1950-talets mitt och framåt. Den sista stora utbyggnaden av Beckomberga skedde 1971, då sjukhusets största byggnad – Medicinskt centrum – tillkom. Avdelningarna blev dock glesare i takt med att sovsalar togs bort och ersattes av enkelrum. Men expansionsplanen grusades 1984, när det slutgiltiga beslutet om att stänga Beckomberga togs. Inom en tioårsperiod skulle sjukhuset ersättas med vård ute i samhället, men att tömma Beckomberga skulle visa sig svårare än någon kunnat föreställa sig.

Extramaterial och källor till alla påståenden och ljudklipp finns på: http://patreon.com/sinnessjukt

Cold Like This by Jahzzar is licensed under a Attribution-ShareAlike License. Based on a work at betterwithmusic.com 

134340 by Jahzzar is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 International License.