Avsnitt 143: Urban Pettersson Bargo, vd Wemind (del 3)

I det hundrafyrtiotredje avsnittet av podden pratar vi om psykiatrins framtid med Urban Pettersson Bargo, som är grundare och vd för Wemind. Det här är del tre av fyra av intervjun med Urban, och här pratar vi om Weminds samarbete med Min Doktor, där Wemind sköter nätläkartjänstens videopsykologsamtal. Urban berättar bland annat om varför han tycker att internetpsykologer är en bra samhällsinvestering och varför han tror att SKL:s sänkning av de rekommenderade ersättningsnivåerna för onlinebaserad psykologhjälp kan få negativa konsekvenser.

Christian frågar även vad Urban tycker om den generella kritiken mot nätläkare, som till exempel består i att bolagen marknadsför sig mot lättare åkommor som förkylningar, och därmed dränerar sjukvårdssystemet på viktiga resurser. Dessutom pratar vi om HVB-hem, både om hur väl den här typen av behandlingshem fungerar i Sverige idag, men även om Weminds eget HVB-hem i Gålö utanför Stockholm. Urban berättar också varför han menar att ökad transparens är den största ödesfrågan för psykiatrin, varför de är närmast besatta av att mäta utfallen av sin vård, samt huruvida Wemind är för diagnosfokuserade för patienternas bästa eller inte.

Berätta gärna vad ni tyckte det här avsnittet på Twitter där Christian heter c_dahlstrom och Urban heter UrbanPettersson!