Avsnitt 109: Psykakuten (del 2)

I det hundranionde avsnittet av podden pratar vi återigen om psykakuten. Det här är andra delen av två, och gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund som själv arbetar på psykakuten. Vi pratar bland annat om vilka läkare det är som söker sig till de ofta välbetalda jobben på psykakuten, och vilken typ av patienter som söker hjälp akut. Pär berättar även hur det går till rent praktiskt när man söker hjälp akut inom psykiatrin.

En väldigt central och viktig del av arbetet på en psykakut är att bedöma patienternas suicidrisk. Pär förklarar hur man avgör en patients självmordsrisk och berättar att det ännu inte finns några standardiserade skattningsverktyg med tillräckligt hög tillförlitlighet – en stor del av bedömningen handlar om läkarens kliniska erfarenhet och skicklighet. Christian frågar också om det kan vara extra svårt att bedöma människor som har ett välvårdat yttre trots att de mår väldigt dåligt inombords.

Den här specialen om psykakuten har väckt mycket känslor och vi välkomnar fler reaktioner och kommentarer. Lättast når ni oss på Twitter där Pär heter doctor4quality och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!