Avsnitt 108: Psykakuten (del 1)

I det hundraåttonde avsnittet av podden pratar vi om psykakuten. Det här är del ett av två av den här specialen, och gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund som själv arbetar på länsakuten i Stockholm. Vi pratar bland annat om den helt obefintliga insynen i psykakuternas verksamhet som råder i Sverige idag, en absurd situation som faktiskt gjorde att vi inte ens fick göra ett studiebesök på länsakuten i Stockholm, med hänvisning till sekretessen.

Förutom att det är en sluten institution, är kontrollen av verksamheten i princip obefintlig. Inte ens IVO – sjukvårdens tillsynsmyndighet – besöker mottagningarna annat än i undantagsfall, vilket skiljer Sverige från exempelvis Norge, där myndigheterna besöker alla psykiatriska mottagningar varje månad. I podden diskuterar vi detta, och tar även upp ett fall där en av våra lyssnare sökte till psykakuten i Lund för ett år sedan och blev väldigt illa behandlad.

Del två av två av den här specialen om psykakuten kommer om ett par dagar. Vi vill väldigt gärna höra vad ni tycker om avsnitten och om era egna erfarenheter av besök på psykakuten. Christian heter c_dahlstrom på Twitter och Pär heter doctor4quality. Trevlig lyssning!