Kontakt

Om du vill kontakta Christian Dahlström finns han på Twitter där han heter c_dahlstrom.

För intervjuförfrågningar: kontakta Christian via Twitter eller kontakta Natur och Kultur.

För föreläsningar: kontakta Christian via Twitter eller kontakta Athenas eller Talarpoolen.