Avsnitt 95: Vårdcentralernas vårdcentral

I det nittiofemte avsnittet av podden pratar vi om vårdcentralernas roll i behandlingen av psykisk ohälsa. Christian har med sig läkaren och forskaren Pär Höglund, som bland annat har forskat på sjukvårdsutveckling. När Psykologförbundet undersökte Sveriges alla vårdcentraler 2015, visade det sig att patienterna på̊ var tredje vårdcentral i landet inte hade tillgång till psykolog överhuvudtaget. Det var dessutom en förbättring från 2011, då hela 46 procent saknade psykolog. Av alla landsting i Sverige var det bara Gotland som hade psykologer på̊ alla sina vårdcentraler.

På Gustavsbergs vårdcentral satsar man dock på psykisk ohälsa sedan ett tiotal år. Man har femton anställda psykologer och kuratorer och bara något fler läkare. Patienterna erbjuds gruppterapier, guidad självhjälp, fysisk aktivitet i grupp vid depression, mindfulnessgrupper och öppna föreläsningar. Vi pratar om vilka incitament som saknas för att få vårdcentralerna att ta efter Gustavsbergs-modellen. Faktum är att Sverige skiljer sig även från våra grannländer, där psykoterapi är kraftigt subventionerat eller helt kostnadsfritt.

Kommentera och diskutera gärna det här avsnittet med Pär och Christian på Twitter, där Pär heter doctor4quality och Christian heter c_dahlstrom. Och fortsätt att posta bilder på var du lyssnar på podden under hashtaggen #sinnessjukamoments!