Avsnitt 161: Förlossningsdepression: partnern

I det hundrasextioförsta avsnittet av podden fortsätter vi tala om förlossningsdepressioner. Det här är den tredje och sista delen av vår serie om förlossningsdepressioner och gäst är forskaren och barn- och ungdomspsykiatrikern Pär Höglund. I det här avsnittet fokuserar vi på förlossningsdepressioner hos partnern, det vill säga den förälder som inte fött barnet. Vi talar både om pappor i heterosexuella par och partners i HBTQ-förhållanden.

Det är först de senaste åren forskare och vården på allvar har börjat intressera sig för hur föräldraskapet påverkar den icke-födande delen av ett föräldrapar. I Sverige har man startat flera projekt där man även erbjuder partnern samtal efter förlossningen. Vi talar om det och om ett par studier från Toronto i Kanada där man undersökt förlossningsdepressioner hos HBTQ-personer och vad som skiljer dem från andra parkonstellationer. Exempelvis kan juridiska aspekter kring adoption göra det extra besvärligt för den som inte är biologisk förälder till sitt barn.

Om ni vill kommentera avsnittet finns både Christian och Pär på Twitter. Christian heter c_dahlstrom och Pär heter doctor4quality. Trevlig lyssning!