Avsnitt 241: Markus Heilig om beroende, kön och hjärnavbildning (del 3)

I det tvåhundrafyrtioförsta avsnittet pratar vi återigen om beroende, kön och hjärnavbildning. Gäst är Markus Heilig. I den tredje delen av fyra berättar Markus om de inslag i det svenska skolsystemet han anser missgynnar pojkar och barn med ADHD, och på vilket sätt skolan i USA är bättre i det avseendet. Markus berättar även varför han tror att populistiska rörelser gror ur svårigheter för pojkar att hänga med i skolan och arbetslivet.

Christian frågar varför Markus tycker att det var fel att ändra könstillhörighetslagen. Dessutom pratar vi om hjärnavbildning och MR-maskiners mångsidighet, men också om problemen med replikerbarhet inom hjärnavbildningsforskning. Markus får även berätta varför han tror att så många har svårt att se beroende som en sjukdom, samt om resan till Pennsylvania han anordnade för att få sin personal att börja arbeta evidensbaserat.

Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter han heter c_dahlstrom, eller på Bluesky där han heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!

Recension ”Hon, han och hjärnan”: https://vadardepression.se/recension-han-hon-och-hjarnan-av-markus-heilig/
Recension ”Alkohol, droger och hjärnan: tro och vetande utifrån modern neurovetenskap”: https://vadardepression.se/recension-alkohol-droger-och-hjarnan-tro-och-vetande-utifran-modern-neurovetenskap-av-markus-heilig/

Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt

Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592

Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/