Avsnitt 159: Förlossningsdepression med Ann Josefsson

I det hundrafemtionionde avsnittet av podden talar vi om förlossningsdepressioner. Gäst är Ann Josefsson som är professor och överläkare i obstetrik och gynekologi på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har bland annat forskat på olika psykiska sjukdomar hos gravida kvinnor och nyblivna mammor, till exempel förlossningsdepressioner, ångest och förlossningspsykoser. Nyligen var hon sakkunnig för en SBU-rapport om förebyggande insatser mot förlossningsdepressioner.

Förlossningsdepression kallas även för postpartum-depression, ibland används även begreppet perinatal-depression och syftar då även på depressioner under tiden innan förlossningen. Christian frågar bland annat Ann ifall det finns några skillnader mellan en vanlig depression och en förlossningsdepression, samt vilka riskfaktorer som finns bakom sjukdomen. Dessutom beskriver hon vad baby blues är och talar om huruvida en förlossningsdepression kan vara farlig för barnet, men också om de effektiva behandlingar som finns och om det faktum att det allt som oftast är lindriga depressioner som går över.

I två kommande avsnitt kommer vi att fortsätta tala om förlossningsdepressioner, då har Christian med sig barn- och ungdomspsykiatrikern Pär Höglund. Om du vill kommentera det här avsnittet finns Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!