Avsnitt 153: Behandling av social fobi för barn och ungdomar

I det hundrafemtiotredje avsnittet av podden pratar vi om behandling av social fobi eller social ångest hos barn och ungdomar. Gäst är återigen läkaren och forskaren Pär Höglund, som arbetar som barn- och ungdomspsykiatriker på BUP i Stockholm. Vi pratar bland annat om vad som skiljer barn och ungdomar från vuxna patienter med social fobi, och hur sättet man ställer diagnos skiljer sig mellan yngre och äldre patienter.

Dessutom pratar vi om hur långa köerna kan vara i olika delar av landet, och hur man som förälder kan gå tillväga om man inte tycker att ens barn får rätt eller tillräckligt snabb hjälp. Pär berättar varför behandling av barn och ungdomar inte är lika väl beforskat, och hur det påverkar behandlingsrekommendationerna som till exempel Socialstyrelsen ger ut. Han förklarar också vilka behandlingar som BUP i Stockholm rekommenderar, samt varför de skiljer sig lite från Socialstyrelsens rekommendationer, som i fallet barn och ungdomar är lite svårbegripliga.

OBS! I avsnitt 152 nämner Pär att BUP i Stockholm genom ”Barninternetprojektet” även erbjuder internetbehandling för barn och ungdomar, vilket vi glömde nämna här. Det är främst i form av olika forskningsprojekt än så länge, men är på väg att bli en ordinarie behandlingsform som i så fall likt all öppen specialistvård kan sökas oavsett var du bor i landet. Hör mer om det i det föregående avsnitt eller läs mer på bup.se/bip!

Som vanligt älskar vi när ni berättar för oss vad ni tyckte om avsnittet. Gå in på Twitter och berättar för oss där, Pär heter doctor4quality och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!