Avsnitt 229: Uppföljning: Förvillaren Thomas Erikson och ”Omgiven av”-böckerna (del 1)

I det tvåhundratjugonionde avsnittet av podden följer vi upp granskningen av Thomas Erikson och ”Omgiven av”-böckerna från avsnitt 154. Gäst är Magnus Lindwall som är professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi vid Göteborgs universitet. I det här avsnittet avslöjas att Länsstyrelsen Västerbotten, som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet, utbildat flera av sina högsta chefer i den så kallade DISC-modellen. Bland annat har säkerhetschefen och biträdande beredskapsdirektören fått DISC-utbildning.Christian berättar om arbetet med att avslöja kurserna, och frågar Magnus vad han tycker om att Länsstyrelsen betalat dyrt för DISC-utbildning. Magnus får även berätta hur han tror att användningen av DISC och liknande personlighetsteorier har förändrats de senaste åren. Är de lika populära fortfarande? Christian pratar även med Länsstyrelsen Västerbottens HR-chef Stefan Lööf om DISC-utbildningarna och hur de väljer vilka kurser deras chefer ska gå.Om du vill kommentera avsnittet finns Magnus och Christian på Twitter där Magnus heter magnus_lindwall och Christian heter c_dahlstrom, eller på Bluesky där Magnus heter proflindwall.bsky.social och Christian heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!

Alla fakturor och annan dokumentation som styrker uppgifterna i uppföljningen finns på: https://sinnessjukt.se/uppfoljning-omgiven-av-idioter-disc/

Alla fakturor och annan dokumentation från den ursprungliga granskningen från 2019 finns på: http://sinnessjukt.se/omgiven

Dan Katz text om Thomas Erikson och DISC-metodens brister: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2019/07/Katz-Erikson-19-1.pdf

Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt

Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592

Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/